kittenbeleid

Een optie nemen op een kitten, een kitten reserveren :
U heeft een huisdier kitten gezien dat u aanspreekt op foto's en u wilt hem/haar graag in optie tot hij/zij oud genoeg is om definitief te reserveren ? Voor deze optie vragen wij, van zodra we defintief zeker zijn van de kleur en witverdeling (show getekend of huisdier) , om ons optiecontract te tekenen en de som van 50 euro te betalen. Een kitten kan in optie gehouden worden tot hij of zij de leeftijd bereikte van 7 à 10 weken. Als de optie in die leeftijd van 7 à 10 weken niet omgezet wordt in een reservatie door oa cattery toerisme, dan vervalt de optie onvoorwaardelijk ! Dit om te voor komen dat we families moeten teleurstellen die op zoek zijn naar een lieveling. Het spreekt vanzelf dat de eerste families die een optie namen op een kitten, ook de eerste keuze hebben uit de beschikbare huisdierkittens. Acht à 9 weken is een leeftijd waarop veel meer persoonlijke karaktertrekjes van een kitten zichtbaar zijn en families een bewuste keuze voor een kitten kunnen maken, welke hen dan hopelijk de komende 12 à 15 jaar of langer vreugde en gezelschap mag brengen. Een goede match tussen de toekomstige eigenaars en een kitten dat aan hun eisen voldoet, is voor ons erg belangrijk. Onze kittens kiezen ook zelf hun toekomstige adoptiefamilies mee uit.

Om een kitten definitief te reserveren met ondertekening van contact en een reservatiebedrag min het betaalde optiebedrag (hierdoor zijn wij ook zeker dat een kitten een hopelijk definitieve thuis vond), maakt u best op voorhand een afspraak (zie tekst onderaan deze pagina ivm afspraken maken) vanaf de leeftijd van 8 à 9 weken.

Omdat er soms enkele families wachten op nieuws ivm beschikbare kittens, wordt een kitten na een bezoek niet meer in optie gehouden als men geen reservatie betaalde en geen contract ondertekende tijdens het bezoek.

Wilt u graag een kitten op het ogenblik dat we zelf geen kittens hebben of in een andere kleur dan wij beschikbaar hebben, dan kunnen we indien u dat wenst u altijd door verwijzen naar een bevriende Belgische of Nederlandse Ragdoll cattery die ook op een verantwoordelijke manier Ragdolls fokt. Naar catterys die poezen opzettelijk overfokken, kittens dubbel reserveren, enz...sturen wij niemand door.
Ook naar de Belgische Ragdoll catteries die hun contracten nooit naleven en knoeien met stambomen sturen wij niemand door.

Vaccinatie, chippen en castratie
Onze kittens krijgen hun eerste vaccinatie rond de leeftijd van 12 weken. Ze zijn tevens voorzien van een Europees paspoort en de daarbij horende microchip die op naam van de nieuwe eigenaars geregistreerd wordt in een erkende database.

De kittens die niet geschikt zijn als fokkat, mogen vanaf 13 à 15 weken mee voor hun castratie naar DAP Aan De Heikant, die reeds sinds 2006 ervaring hebben met vroegcastratie van onze huisdierkittens.

De ideale verhuisleeftijd voor een kitten is vanaf 16 weken omdat een kitten tot die leeftijd nog veel leert ivm sociale omgang met andere katten.

Op dat ogenblik hebben ze al hun eerste vaccinatie(s) gekregen en bereikten ze de ideale leeftijd om zich snel aan te passen aan hun nieuwe omgeving. Onze huisdierkittens vertrekken allemaal reeds gecastreerd naar hun nieuwe eigenaars.

Stamboomnaam en roepnaam :
Al onze kittens zijn voorzien van een mooie 5 generatiestamboom. Voor de solid (non pointed) Ragdoll kittens, showkittens en fokkatten voorzien we tevens indien gewenst een TICA registatie.
Een vraag die we regelmatig krijgen is of de naam van een kitten met een bepaalde letter moet starten zoals bijvoorbeeld in Frankrijk gebruikelijk is. Zolang de stambomen voor de kittens nog niet aangevraagd werden, is de naamkeuze nog vrij. Vanaf een bepaalde leeftijd echter, is enkel nog de roepnaam vrij te kiezen waarmee de chip geregistreerd zal worden.

Enkele tips om rekening te houden voor het uitkiezen van een stamboomnaam :
- de totale naam die begint met Calaquendi Dolls mag niet langer zijn dan 30 tekens, spaties inbegrepen. De gekozen naam mag dus nog 11 tekens lang zijn.
- er mogen geen leestekens gebruikt worden
- de gekozen stamboomnaam moet minstens 2 letters verschillen van een eerder gebruikte stamboomnaam

Een afspraak maken :

Heeft u interesse in een kitten of wilt U meer weten over de Ragdoll of Ragdolls persoonlijk ontmoeten, aarzel dan niet om ons een e-mail te sturen of via de pagina "contact".

Hou er rekening mee dat onze cattery geen winkel is met vaste openingsuren.
Het is dus niet mogelijk om zonder afspraak de kittens te bezichtigen.  Wij vragen steeds om op voorhand een datum en uur af te spreken die voor ons past.  Naast onze familie en cattery,zijn we in onze vrije tijd ook actief in een TICA geafilieerde vereniging en spenderen we oa ook tamelijk wat tijd aan begeleiding van enkele families die net hun eerste nestjes groot brengen.
Gezien we aan het groot brengen en socialiseren van de kittens, het op zoek gaan naar passende families en kitten bezoeken heel wat van onze vrije tijd spenderen, vragen wij om uw begrip om enkel af te spreken als u serieus interesse heeft in het adopteren van een van onze kittens. Aan ieder kittenbezoek spenderen wij minstens 2 à 3 uren om kennis te maken, vragen te beantwoorden, enz... Wij spenderen graag ook veel tijd aan het knuffelen met en socialiseren van onze eigen kittens.

Een andere heel voorname reden dat we vragen om alleen maar af te spreken als u serieus interesse heeft, is om onnodige risico's voor onze kittens zoveel mogelijk te vermijden.
Als mensen veel verschillende catteries op een heel korte periode bezoeken, lopen de kittens van al die catteries een hoger risico op besmettelijke ziektes die de bezoekers van een van die catteries mee kunnen brengen.
Wij vragen daarom nadrukkelijk als u afspraken plant bij meerdere catteries om dit dan te laten weten over welke periode en ook bij welke catteries, zodat we de risico's kunnen inschatten.
Het niet naleven van dat verzoek, kan u bij veel catteries een plaatsje bezorgen op de lijst met cattery toerisme families waaraan geen kittens worden verkocht.

Zie goed na dat we een mogelijke datum en uur om langs te komen ook effectief bevestigen per e-mail ! Dat voorkomt dat u hier tevergeefs staat.  Zonder bevestiging van onze kant, kan het zijn dat we reeds andere plannen hebben gemaakt.  Krijgt u geen bevestiging per e-mail, probeer ons dan telefonisch te bereiken. 

Huisdierkittens :

Huisdierkittens zijn kittens die gecastreerd worden door onze dierenartsen voordat ze mogen verhuizen. Zie voor meer uitleg op onze pagina over vroegcastratie. Op hun stamboom en TICA registratie komt de vermelding dat ze niet voor de fok bestemd zijn.

Fokpoezen en dekkaters :

Fokpoezen en dekkaters verkopen we enkel aan reeds geregistreerde catteries die een gelijkwaardig catterybeleid volgen.

Fokpoezen en dekkaters worden steeds met de beperking verkocht dat er geen kittens voor de fok mogen geplaatst, verkocht, weggegeven en/of geleend worden aan catteries in Nederland, België en Spanje zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.